Štampa

Svi predavači i instuktori, koji vode obuke, imaju već iskustva kako u radu na predmetnim poslovima tako i na poslovima predavanja i obučavanja, posebno vodeći računa na svoju kvalitet i efektnost rada.