Štampa

Upis na svim obukama i kursevima je u toku, vreme početka obuke zavisi od broja prijavljenih kandidata! Svi prijavljeni polaznici biće u najkraćem roku obavešteni o datumu početka obuke.

Dokumenta koja su potrebna za upis su:

1. Kopija lične karte ili pasoša

2. Kopija diplome o završenoj školi (minimum osnovno obrazovanje)