Štampa

01 Programiranje

Osnove programiranja
Ovaj kurs preporučujemo svima koji nemaju prethodnog iskustva u programiranju. Na kursu možete steći predznanje, neophodno za kvalitetno praćenje nastave na naprednim kursevima programiranja koje organizujemo. Kurs pokriva osnove proceduralnog i objektnog programiranja korišćenjem programskog jezika Java.

01 Java
Java Web Development
Ovo je osnovni kurs naprednih web tehnologija. Namenjen je onima koji žele da steknu kompetencije junior full stack developera za razvoj web aplikacija na Java platformi. Kurs pokriva razvoj serverskog dela web aplikacija upotrebom Java tehnologija i klijentskog dela web aplikacija korišćenjem AngularJS frameworka. Preduslov za pohađanje kursa je predznanje iz osnova programiranja u programskim jezicima visokog nivoa (Java, C++, C#, C, Pascal i slično).

01 Frontend
Front-End Development
Ovaj kurs omogućava sticanje kompentecije junior developera za razvoj klijentskog dela web aplikacije. Prvi modul obuhvata koncepte web dizajna, koji će Vas osposobiti za samostalnu izradu internet sajtova. U drugom modulu se obučavate za osnovno i napredno JavaScript programiranje, uključujući TypeScript i primenu istih u kreiranju dinamičkih web stranica.

01 Test
Test Development
Ovo je kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developera za testiranje web aplikacija. Kurs pokriva osnove testiranja, testiranje serverskog dela web aplikacija, upotrebom Java tehnologija, i testiranje klijentskog dela web aplikacija, korišćenjem Java i JavaScript jezika, kao i AngularJS radnog okvira. Preduslov za pohađanje kursa je predznanje osnova programiranja u programskim jezicima visokog nivoa (Java, C++, C# i slično).

01 net
.NET Development
Ovo je osnovni kurs naprednih web tehnologija. Namenjen je onima koji žele da steknu kompetencije junior full stack developera za razvoj web aplikacija na .NET platformi. Kurs pokriva razvoj serverske i klijentske strane web aplikacija upotrebom .NET tehnologija i principa. Preduslov za pohađanje kursa je predznanje iz osnova programiranja u programskim jezicima visokog nivoa (Java, C++, C#, C, Pascal i slično).

01 android
Android Development
Ovo je kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije Android App Developer. Svaki termin nastave sastoji se iz kraćeg teoretskog dela u kojem se polaznici upoznaju sa bitnim konceptima i većeg broja primera i zadataka kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, mobilni uređaj, potrebni softverski alati i nastavni materijal u elektronskoj formi. Preduslov za pohađanje kursa je predznanje iz osnova programiranja u programskim jezicima visokog nivoa (Java, C++, C# i slično).

01 base
Baze podataka
Kurs baza podataka je intenzivni kurs, koji treba da obezbedi kompetencije junior developera za rad sa bazama podataka. Na ovom kursu možete steći osnovna znanja o bazama podataka i osposobiti se za korištenje naprednih mehanizama za razvoj i administraciju baza podataka.