Upis na svim obukama i kursevima je u toku, vreme početka obuke od dana upisa je maksimalno 30 dana.

 

Dokumenta potrebna za upis su:

1. Kopija lične karte ili pasoša

2. Kopija diplome o završenoj školi (minimum osnovno obrazovanje)